Obchodní podmínky

Obchodní podmínky obchodní podmínky možno stáhnout zde

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

 1. Základní informace

Obchodní firma: KLIRA PLUS, s.r.o.

Provozovna: KLIRA PLUS, s.r.o., U Hrůbků 2000/140, 70030 Ostrava

Právní sídlo: U Hrůbků 2000/140, 70030 Ostrava

IČO: 29451523

DIČ: CZ29451523

zapsané u Krajským soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 54375

kontaktní údaje:

email: janklimek@seznam.cz

telefon: +420 608123444

www.pro-salony.cz

(dále jen „prodávající“) 

 K čemu jsou obchodní podmínky?

1.1. Nákupem na www.pro-salony.cz nebo www.pro-salony.sk uzavíráte s KLIRA PLUS, s.r.o. smlouvu. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (VOP) nám stanoví obsah této smlouvy.

1.3. Vytvořením objednávky (např. kliknutím na tlačítko, kterým objednávku dokončujete) se pro vás tyto VOP stávají závazné. Součástí jsou zejména Reklamační řád, Podmínky ochrany osobních údajů,  a další dokumenty, na které se odkazujeme.

 1. Jak můžete nakupovat na KLIRA PLUS, s.r.o.

Nákup prostřednictvím e-shopu

2.1. Nakoupit lze na adrese www.pro-salony.cz a www.pro-salony.sk.

2.2. Objednávka je vytvořena v okamžiku kliknutí na tlačítko určené k dokončení objednávky. Do té doby můžete svoji objednávku v košíku libovolně upravovat, včetně způsobu dopravy a platby.

2.3. Smlouva je uzavřena až v okamžiku, kdy vám objednávku potvrdíme. Potvrzení objednávky obdržíte na vámi zvolenou e-mailovou adresu, proto vás žádáme o překontrolování správnosti vámi zadaných údajů. Přílohou potvrzení objednávky jsou rovněž tyto VOP a Reklamační řád.

2.4. Následná změna objednávky je možná pouze po vzájemné dohodě, popřípadě za podmínek stanovených zákonem nebo těmito VOP.

2.5. Objednávky přes e-shop www.pro-salony.cz lze vytvářet nonstop.

2.6. Děláme vše pro to, aby k výpadkům e-shopu nedocházelo, ale výjimečným výpadkům není možné zcela předejít. Proto v případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci (např. výpadek elektřiny) neodpovídáme za nedodržení provozní doby e-shopu.

Nákup na pobočce nebo prostřednictvím e-mailu

2.7. Objednávat můžete i prostřednictvím pracovníka KLIRA PLUS, s.r.o. na kterékoli z našich poboček, popřípadě po telefonu nebo e-mailu, které naleznete v sekci kontakty.

2.8. V případě objednání přes e-mail je smlouva uzavřena v momentě doručení potvrzení objednávky na váš e-mail. Při objednávce přes telefon je smlouva uzavřena v momentě Vašeho potvrzení. V případě objednání prostřednictvím pracovníka KLIRA PLUS, s.r.o. je smlouva uzavřena okamžikem (i částečné) úhrady. 

2.9. KLIRA PLUS, s.r.o. si vyhrazuje v případě nákupu jakýmkoli způsobem vlastnické právo k věci až do okamžiku, kdy dojde z vaší strany k zaplacení celé kupní ceny.

 1. Odchylky při předobjednávkách u zboží objednaného na zakázku

Při objednání zboží vyráběného na zakázku budeme požadovat zaplacení kupní ceny před zadáním zboží do výroby, doba výroby se počítá od připsání částky na náš účet, při výrobě na zakázku může být doba dodání až 60 pracovních dní dle typu zboží. Dokud z vaší strany nebude kupní cena zaplacena, nemusí vám KLIRA PLUS, s.r.o. zboží dodat.

 1. Možnosti doručení zboží

4.1. Způsoby, podmínky a ceny jednotlivých doručení jsou uvedeny při objednávce v košíku dle typu zboží, váhy a místa doručení.

4.2. Jakmile dojde k uzavření smlouvy, doručí vám KLIRA PLUS, s.r.o. vybrané zboží zvoleným způsobem a musíte takové doručení umožnit a zboží převzít. Společně se zbožím vám KLIRA PLUS, s.r.o. dodá i další doklady, které se k věci vztahují. Pokud jste zvolili dodání na adresu či výdejní místo některého z našich přepravních partnerů, předá KLIRA PLUS, s.r.o. zboží dopravci, který zajistí jeho doručení vámi zvoleným způsobem v uvedeném čase. Až do okamžiku, kdy vám bude zboží doručeno a předáno, popřípadě do okamžiku, kdy odmítnete zboží převzít, nese nebezpečí škody na věci KLIRA PLUS, s.r.o..

4.3. O předpokládaném čase a dalších informacích ohledně vámi zvoleného způsobu doručení budete informování skrze vaši uvedenou e-mailovou adresu, případně SMS zprávou. Předpokládaný čas doručení se může změnit v závislosti na logistických možnostech KLIRA PLUS, s.r.o. a/nebo jejích dopravců, o čemž budete neprodleně informováni. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému KLIRA PLUS, s.r.o. nenese odpovědnost za opožděné dodání zboží.

4.4. Během přebírání zboží byste si měli zkontrolovat, zda vám byl opravdu doručen takový počet zboží, jaký jste si objednali. Dále byste měli zkontrolovat, zda balík není již na pohled poničený, promáčklý nebo jinak deformovaný. Pokud bude balík poškozen, máte právo na to zboží nepřevzít, popřípadě zboží převzít a do předávacího protokolu společně s přepravcem zaznamenat jeho stav, pořídit fotodokumentaci. Takový protokol poté společně s popisem závady zásilky zboží odešlete e-mailem na adresu info@pro-salony.cz , popřípadě tak můžete učinit prostřednictvím pošty na naší adresu.

Specifické podmínky dodání při platbě předem nebo nákupem právnickou osobou

4.5. Pokud jste za své zboží zaplatili předem prostřednictvím internetu, musíte se během jeho předání prokázat PIN kódem. Tento PIN kód vám bude doručen na telefonní číslo, které jste uvedli v objednávce. V takovém případě má zároveň KLIRA PLUS, s.r.o. nebo přepravce právo požadovat od vás předložení občanského průkazu či pasu. Pokud se KLIRA PLUS, s.r.o. neprokážete, může dojít k tomu, že vám zboží nebude vydáno.

4.6. Nakupujete-li jako právnická osoba, bude zboží předáno pouze

 1. statutárnímu orgánu právnické osoby,
 2. osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí, nebo
 3. osobě, která je vedena jako „správce“ v profilu na stránce pro-salony.cz, a zároveň se prokáže průkazem totožnosti.

4.7. Zboží zakoupené podnikající fyzickou osobou bude předáno pouze po předložení platného průkazu totožnosti.

4.8. Pokud jste v okamžiku koupě plátcem DPH, nevyzvedáváte si zboží osobním odběrem na pobočce a zboží je fakturováno s 0 % sazbou DPH, musí být v takovém případě místem dodání adresa sídla nebo provozovny uvedeného v obchodním, živnostenském nebo obdobném rejstříku.

4.9. V případě, že odmítnete zboží při doručování převzít, máte náhradní lhůtu na jeho vyzvednutí. Pokud ani v takové dodatečné lhůtě zboží nevyzvednete, dochází automaticky k odstoupení od smlouvy.

4.10. V případě koupě digitálního obsahu dochází k jeho dodání v okamžiku doručení e-mailu od KLIRA PLUS, s.r.o., ve kterém vám zpřístupní odkaz na jeho stažení nebo v okamžiku zpřístupnění odkazu ke stažení v uživatelském účtu na www.pro-salony.cz. Takový odkaz ke stažení je platný pouze po dobu 60 dnů.

4.11. Pokud vám bude dodáno větší množství, než jste si objednali, máte možnost takový přebytek odmítnout. Jestliže tak neučiníte, je kupní smlouva uzavřena v souvislosti i s tímto zbožím a musíte doplatit cenu přebytkového zboží.

 1. Reklamace aneb co dělat při vadě zboží

5.1. Veškeré podmínky a postupy v případě reklamace zboží se řídí Reklamačním řádem, který tvoří nedílnou součást těchto VOP.

5.2. Pokud zakoupené zboží prodáte nebo darujete (případně jinak k tomuto zboží převedete vlastnictví), musíte nás o tom vy i nový vlastník informovat. Pokud tak neučiníte, budeme k vám, jako k původnímu kupujícímu, přistupovat jako k vlastníku věci (např. při reklamaci budeme jednat s vámi a při případném vrácení peněz budeme peníze vracet vám).

 

 1. Odstoupení od smlouvy Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Při odstoupení od smlouvy ohledně přístroje, na kterém máte svá osobní data, doporučujeme aby jste si svá data zálohovali a z přístroje je poté smazali (pokud je to možné).

6.2. O způsobu vrácení peněz při odstoupení od smlouvy naleznete informace níže.

Jsem spotřebitel

Jako spotřebitel máte právo vrátit zboží ve lhůtě 14 dnů, pokud jste jej zakoupili distančně, tzn. například přes e-shop www.pro-salony.cz. Zboží musíte v takovém případě vrátit neponičené, nepoškozené a bez známek používání. Zboží byste si měli vyzkoušet a prohlédnout stejně, jako kdybyste tak činili v běžné kamenné prodejně. Pokud budou na zboží známky opotřebení nebo jiného užívání, můžeme ještě před navrácením kupní cenu ponížit o náhradu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení.

Odstoupit od smlouvy nemůžete např. u hygienického zboží, které vám bylo dodáno v uzavřeném obalu a Vy jste jej z takového obalu vyňali, u novin, periodik nebo časopisů a dále také u zboží, které bylo upraveno na základě vašeho přání. Další případy, ve kterých nelze odstoupit od smlouvy, naleznete níže.

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Jak postupovat při odstoupení od smlouvy včetně podrobnějších podmínek naleznete níže.

Podrobnější informace pro spotřebitele

Jakým způsobem můžete od smlouvy odstoupit?

6.4. Způsoby odstoupení jsou pro vás seřazeny podle rychlosti odbavení a vašeho pohodlí při jejich zadávání:

Odstoupit od smlouvy můžete vyplněním a odesláním vzorového formuláře na našem webu zde.

V neposlední řadě lze odstoupit prostřednictvím konzultanta prodeje na pobočce.

Od smlouvy můžete odstoupit i korespondenčně odesláním vzorového formuláře na adresu:

KLIRA PLUS, s.r.o.

U Hrůbků 2000/140

70030 Ostrava

Jak a kdy musíte vrátit zboží

6.5. Jakmile odstoupíte od smlouvy, musíte nám zboží vrátit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od samotného odstoupení od smlouvy. Zboží vracíte na své náklady, které vám nebudou proplaceny. Zboží by mělo být nepoškozené, nepoužívané a čisté, včetně veškerého příslušenství, které jste k němu obdrželi. Pokud je to možné, zboží by mělo být vráceno v originálním obalu.

Kdy od smlouvy odstoupit nemůžete

6.6. Pokud se jedná o spotřební či hygienické zboží, lze odstoupit od smlouvy pouze v případě, pokud není porušen originální obal balení, popřípadě jiný hygienický obal chránící samotné zboží. To se týká např. drogistických výrobků, kosmetiky apod.

6.7. Nelze také odstoupit v případě poskytnutí služeb za úplatu, pokud jsme vám je poskytli ve lhůtě 14 dnů od objednání takové služby. Typicky v případě, pokud vám provádíme např. montáž spotřebiče s vaším výslovným souhlasem. Dalším případem, kdy nemůžete odstoupit od smlouvy je zboží, které jsme jakkoli upravili na základě vaší osobní žádosti.

Další případy, ve kterých nelze odstoupit od smlouvy

Co když vrátíte zboží poškozené, poškrábané či jinak opotřebené?

6.14. V případě, že vrátíte zboží poškozené, poškrábané, či s jinými známkami opotřebení, můžeme vám vracenou kupní cenu zboží ponížit o částku, která odpovídá takovému opotřebení. Takovým případem bude např. vrácení poškrábaného telefonu, promáčklý displej monitoru nebo zanesený reproduktor nečistotami. V takových případech dojde k vyčíslení škody, o kterou bude vaše vrácená kupní cena ponížena.

Jak vám vrátíme peníze?

6.15. Peníze vám budou vráceny do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na bankovní účet. Nemusíme vám však peníze vrátit dříve, než vrátíte zboží, popřípadě, než prokážete, že jste zboží odeslali. Rovněž máte právo na vrácení peněz vynaložených na dodání zboží při jeho objednávce, pouze však do výše rovnající se nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží na www.pro-salony.cz.

6.16. V případě převzetí v hotovosti po vás může KLIRA PLUS, s.r.o. požadovat předložení identifikačního průkazu, jako je občanský průkaz nebo cestovní pas, za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházejících z trestné činnosti. Pokud takový průkaz nepředložíte, můžeme odmítnout vám peněžní prostředky proplatit.

Co když byly součástí zboží dárky?

6.17. Pokud jste zároveň v souvislosti s nákupem zboží obdrželi od KLIRA PLUS, s.r.o. dárky, a využili jste možnost odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, musíte nám rovněž se zbožím vrátit i poskytnuté dárky.

6.18. V případě odstoupení od smlouvy o poskytování služeb a bylo-li již s takovým plněním započato, musíte nám přesto poměrnou část ceny zaplatit.

Jste podnikatel

Při nákupu jako podnikatel (tedy na IČO) nemáte u nákupu učiněného distančně, na rozdíl od spotřebitele, ze zákona právo vrátit zboží ve lhůtě 14 dnů. Zákon v tomto ohledu zvýhodňuje pouze spotřebitele.

V jakých případech může odstoupit od smlouvy KLIRA PLUS, s.r.o.?

V některých případech máme i my právo od smlouvy odstoupit. Tomu je zejména v případě chybného nacenění zboží, kdy je cena zjevně nepřiměřená. Dalším případem může být skutečnost, že došlo k objednání nebo prodeji alkoholického nápoje osobou mladší 18 let. Můžeme také odstoupit v případě, kdy si objednáte zboží, které je však určeno pouze pro určitý okruh zákazníků, např. pouze pro školy.

Odstoupení KLIRA PLUS, s.r.o. v případě chyby v ceně zboží

6.22. V případě chybného nacenění zboží, blíže popsaného v kapitole 9. těchto VOP, má KLIRA PLUS, s.r.o. právo odstoupit od smlouvy. V takovém případě dojde ze strany KLIRA PLUS, s.r.o ke stornování objednávky, popřípadě k jinému vyrozumění, ze kterého bude patrné, že KLIRA PLUS, s.r.o. od smlouvy odstupuje.

6.23. Pokud jste již zaplatili část kupní ceny zboží, bude vám tato částka vrácena zpět stejným způsobem nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po odstoupení od smlouvy KLIRA PLUS, s.r.o..

Odstoupení KLIRA PLUS, s.r.o. v případě koupě zboží určeného konkrétnímu okruhu zákazníků

6.24. Upozorňujeme, že některé zboží může být dostupné pouze určitému okruhu zákazníků. V takovém případě je informace jasně a srozumitelně uvedena na samotném produktu či jeho popisu. Pokud si objednáte zboží a nespadáte pod takový okruh zákazníků, má KLIRA PLUS, s.r.o. právo od smlouvy odstoupit. To se týká zejména produktů určených pouze podnikatelům či zdravotnických prostředků, které jsou určené pouze pro koncové uživatele a jejich další distribuce není možná.

 1. Stížnosti aneb jak řešit spory s KLIRA PLUS, s.r.o.

7.1. Záleží nám na tom, abyste byli s KLIRA PLUS, s.r.o. spokojeni. A pokud se nám něco nepovede, tak se k situaci postavíme čelem. I když je pro nás zákazník na prvním místě, nemůžeme bohužel ani při sebelepším fungování vyloučit, že dojde k výjimečnému pochybení našeho zaměstnance. Pro co nejrychlejší vyřešení vaší stížnosti máme nastavený interní proces, v rámci kterého rychle přezkoumáváme stížnosti našich zákazníků.

7.2. První krok

Využijte ke stížnosti náš kontaktní formulář.

7.4. Třetí krok

Pokud stížnost nevyřešíme k vaší spokojenosti, pak lze tyto spory řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě můžete jako spotřebitel (nesmí jít o nákup „na IČO“) kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy.

 1. Placení, vrácení peněz, fakturační údaje

8.1. Na našem e-shopu lze platit online, dobírkou, hotově, převodem nebo kartou. Pokud budete z jakéhokoli důvodu následně požadovat vrácení kupní ceny tohoto zboží, může být tato cena vrácena pouze v měně, která je uvedena na faktuře za toto zboží (zpravidla v českých korunách) a ve výši uvedené na faktuře.

8.2. Do doby úplného zaplacení kupní ceny je zboží stále ve vlastnictví KLIRA PLUS, s.r.o. (tzv. výhrada vlastnického práva).

8.3. Údaje na faktuře nelze bohužel po odeslání objednávky měnit.

8.4. K vrácení daně osobám ze třetích zemí při vývozu zboží za splnění podmínek zákona o DPH dochází bezhotovostně na účet zákazníka, pokud KLIRA PLUS, s.r.o. nerozhodne o výplatě jiným způsobem. Důvodem preference bezhotovostní platby je nejen legislativa omezující platby v hotovosti, ale i omezení rizika praní špinavých peněz.

Vrácení peněz při odstoupení od smlouvy

8.5. Pokud odstoupíte od smlouvy nebo vám budou peněžní prostředky vraceny z jiného důvodu, vrátíme vám peníze stejným způsobem, jakým jsme je od vás přijali. Pokud však peníze nelze vrátit stejným způsobem, například jste platili hotově na pobočce, kurýrovi nebo došlo k expiraci vaší platební karty, odpovídáte za správnost údajů, které nám k vrácení poskytnete. Za správnost údajů odpovídáte i v případě, kdy jsme vám vyhověli a peníze vracíme jiným způsobem.

 1. Ceny

Veškeré naše ceny jsou konečné, v české měně (Kč) případně EUR a včetně DPH. V ceně zboží není zahrnuta cena dopravy a případně dobírky, která se zobrazí až v poslední fázi tzv. košíku podle vašeho výběru. Ceny jsou zaokrouhlovány na celé koruny. Může nastat situace, kdy při objednání většího počtu zboží bude konečná cena nepatrně odlišná od původně uvedené. To může být způsobeno právě zaokrouhlováním cen.

Pokud dojde během objednávky ke zneužití údajů (osobních nebo firemních), popřípadě platební karty, můžeme prohlásit takovou objednávku za neplatnou.

Zdá se vám cena podezřele nízká? Aneb chyby v ceně zboží

Veškeré námi uváděné ceny jsou konečné a zaokrouhlené na celé koruny. V ojedinělých případech však může dojít k chybě v ceně zboží nebo služby (ač činíme maximum pro prevenci, tak tomuto nejsme bohužel schopni zcela zabránit, i naši zaměstnanci jsou jenom lidé). Podrobnosti o chybách v nacenění, včetně informace, kdy může KLIRA PLUS, s.r.o. odstoupit od takové smlouvy, naleznete níže.

Podrobnější informace o chybném nacenění zboží

Použití poukazů v rozporu s podmínkami

Dojde-li z vaší strany k použití slevového nebo obdobného poukazu v rozporu s jeho podmínkami, můžeme takovou smlouvu na základě dále popsaných podmínek prohlásit za neplatnou.

Neoprávněné použití poukazu

Cenu a termín dodání u předobjednávek berte prosím s rezervou!

V případě předobjednávek se jedná pouze o předběžnou cenu, která se může od koncové lišit. Bohužel nemůžeme vždy zaručit konkrétní termín dodání, proto vás o všech nových skutečnostech budeme vždy předem informovat.

Jak počítáme slevy?

9.1. Původní cena (na webu typicky vyobrazena v rámci informování o slevě jako přeškrtnutá) znamená nejnižší cenu za posledních 30 dní před zlevněním, za niž předmětné zboží/službu/licenci KLIRA PLUS, s.r.o. nabízela na svém e-shopu. Do výpočtu původní ceny se nezohledňují individuální cenová zvýhodnění a cenová zvýhodnění, která nejsou zahrnuta přímo v aktuální prodejní ceně daného zboží (tj. nejsou poskytována automaticky a plošně). Takto vypočtená původní cena zůstává v platnosti i v případě, kdy je zboží zlevňováno postupně několikrát v kratším časovém horizontu, maximálně však po dobu 90 dní.

 1. Bezpečnost a ochrana informací

10.1. Ve věci ochrany a zpracování vašich údajů jako kupujícího ze strany KLIRA PLUS, s.r.o. se použijí Podmínky ochrany osobních údajů uvedené na webu www.pro-salony.cz .

10.2. Na druhou strany vy jako kupující musíte chránit své přístupové údaje k zákaznickému účtu (zejm. hesla) a nikomu jinému je nesdělovat. Za zneužití vašeho přihlašovacího jména nebo hesla někým jiným nenese KLIRA PLUS, s.r.o. odpovědnost. Dále nesmíte používat účet, jméno nebo heslo žádného jiného zákazníka.

 1. Závěrečná ustanovení

11.1. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy neuplatní.

11.2. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

11.3. Uzavřená smlouva je KLIRA PLUS, s.r.o. archivována v interním systému po dobu nejméně tří let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Zákazníkovi poskytne KLIRA PLUS, s.r.o. přístup ke smlouvě v odůvodněných případech. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto VOP, kde je tento proces srozumitelně popsán.

11.4. Pokud v některých kapitolách uvádíme nejdříve krátké shrnutí pro základní orientaci a až poté podrobnější text, má v případě nesrovnalostí přednost podrobnější text, který ve většině případů začíná nadpisem „více informací“, „bližší podmínky“ apod.

11.5. Podmínky marketingových kampaní se řídí jejich konkrétními podmínkami dané akce.

11.6. Kopii těchto VOP, včetně Reklamačního řádu a daňového dokladu obdržíte zároveň po dokončení vašeho nákupu na e-mail, který jste uvedli v objednávce.

11.7  „Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

11.8. Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 20.2.2023 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle KLIRA PLUS, s.r.o. nebo elektronicky na www.pro-salony.cz.